shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Actual to Theoretical Cycle Time

The ratio of the measured time required to produce a given output divided by the sum of the time required to produce a given output based on the rated efficiency of the machinery and labor operations.

team-member-stock-photos

A

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport