shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Automated Call Distribution

A feature of large call center or “Customer Interaction Center” telephone switches that routes calls by rules such as next available employee, skill-set etc.

team-member-stock-photos

A

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport