Tăng trưởng với chúng tôi

Dành cho công ty vận tải

Giành được nhu cầu ổn định cho dịch vụ của bạn
Giảm rủi ro vận hành và tài chính

Tăng doanh thu và tầm với dịch vụ của bạn

Doanh thu ổn định để giảm rủi ro

Nhận dự báo tin cậy về nhu cầu sắp tới.

Đảm bảo trang thiết bị của bạn được tận dụng đầy đủ.

Thanh toán đúng hạn để duy trì dòng

Được thanh toán theo lịch trình của bạn.

Chúng tôi đóng vai trò trung gian giữa dòng tiền của bạn và khách hàng cuối.

Nền tảng số

Số hóa hoạt động kinh doanh của bạn, tự động hóa tác vụ lặp lại với Nền tảng số của Cogoport.

Xử lý nhiều chuyến hàng hơn nhờ số hóa hoạt động kinh doanh.

Bán với Cogoport với tư cách Đối tác kênh

Cung cấp dịch vụ đầu cuối cho khách hàng của bạn

Bán thêm các dịch vụ khách cho khách hàng hiện tại, còn chúng tôi sẽ xử lý chuyến hàng.

Phục vụ khách hàng trên mọi tuyến đường vận tải, không chỉ với tuyến đường của bạn.

Đặt CogoAssured cho tuyến đường nhu cầu cao

Dịch vụ CogoAssured (trên một số tuyến), giúp khách hàng xác nhận đặt dịch vụ khi hết chỗ trên tàu

Minh bạch đầu cuối

Theo dõi lô hàng và làm hồ sơ đầu cuối.

Thông báo và cập nhật tình trạng tới hộp thư của bạn hoặc khách hàng.

Có Quản lý khách hàng riêng theo yêu cầu với Tài khoản cao cấp

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Tìm hiểu cách chuỗi cung ứng của Cogoport có thể giúp bạn nắm bắt cơ hội tuyệt vời hơn.

Đăng ký

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport