Incoterms®: Cước phí và bảo hiểm trả tới

Guides

06 December 2022 • 14 phút đọc

Incoterms®: Cước phí và bảo hiểm trả tới

Raghav Sand

CIP có thể được áp dụng cho bất kỳ phương thức vận chuyển nào hoặc khi có nhiều phương thức vận chuyển. Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển đến các địa điểm được chỉ định cũng như bảo hiểm các mặt hàng.

Phòng Thương mại Quốc tế chia Incoterms® thành 11 điều kiện. Trong bài này, bạn sẽ được tìm hiểu về Incoterm®Cước phí và bảo hiểm trả tới

Các điều kiện Thương mại Quốc tế - hay còn được biết đến là Incoterms® - được xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). Bản mới nhất được thông qua vào ngày 01/01/2020. Incoterms® được ICC xuất bản lần đầu vào năm 1936 và kể từ đó được cập nhật định kì để phản ánh những thay đổi trong hệ sinh thái thương mại toàn cầu.

Thương mại quốc tế liên quan đến các giao dịch giữa các vùng lãnh thổ với các quy tắc và quy định khác nhau. Incoterms® được sự chấp thuận của các chính phủ và cơ quan chủ quản trên toàn thế gioiws. Các bên tham gia thương mại sử dụng Incoterms® để quyết định bên chịu chi phí và khi nào thì rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua.

Cước phí và Bảo hiểm trả tới (Địa điểm): Tổng quan

Theo quy tắc Incoterms 2020, Cước phí và Bảo hiểm trả tới (CIP) cho biết rủi ro được chuyển giao cho người mua khi người bán giao hàng hóa cho người vận chuyển đầu tiên hoặc người khác do người bán chỉ định tại địa điểm giao hàng được ấn định trước. Chi phí vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa, ít nhất là đến địa điểm quy định, thuộc trách nhiệm của người bán.

CIP là một trong hai quy định của Incoterms® (quy định còn lại là CIF—Tiền hàng, Bảo hiểm và Cước phí) quy định bên nào phải mua bảo hiểm.

Theo Incoterms 2020, số tiền bảo hiểm do CIP quy định đã được tăng lên ít nhất 110% giá trị hàng hóa theo quy định tại Khoản A của Điều khoản bảo hiểm hàng hóa, thay vì mức thấp hơn được quy định tại Khoản C, vốn được quy định đối với CIP trong Incoterms 2010 và vẫn được quy định đối với CIF. Điều này là do CIP thường được sử dụng cho các mặt hàng sản xuất có giá trị cao hơn các mặt hàng khác thường được giao theo điều kiện CIF. Người bảo hiểm bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại đó.

Incoterm - Carriage and Insurance Paid To (Place)

Cách sử dụng CIP Incoterm®

Người bán có trách nhiệm sắp xếp việc vận chuyển hàng hóa quốc tế và mua bảo hiểm hàng hóa theo quy định của tất các các điều kiện thuộc nhóm C, bao gồm của CPT. Quyền chỉ định địa điểm chuyển giao trách nhiệm luôn thuộc về người mua.

Vậy sự khác biệt giữa CPT và CIP là gì? Vì người bán có trách nhiệm sắp xếp việc vận chuyển hàng hóa, CIP sẽ xét đến một phần rủi ro mà người mua phải chịu. Theo quy định của CIP, người bán phải mua bảo hiểm hàng hóa có lợi cho người mua để đảm bảo người mua tránh được mọi rủi ro.

CIP có thể áp dụng cho bất kỳ phương thức vận chuyển nào hoặc khi kết hợp nhiều phương thức vận chuyển (vận tải đa phương thức). Người bán chịu trách nhiệm sắp xếp việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm được chỉ định trước và mua bảo hiểm hàng hóa.

Điểm giống nhau giữa CIP và CPT

Điểm khác biệt duy nhất giữa CIP và CPT là người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa và mua bảo hiểm hàng hóa cho đến khi hàng được giao đến cảng chỉ định. CIP có thể được sử dụng khi hàng hóa được vận chuyển qua nhiều phương thức khác nhau hoặc trong vận tải đa phương thức. Theo quy định của CIP, quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao cho người mua ngay sau khi hàng hóa được giao cho người mua tại cảng đầu tiên.

Cước phí và Bảo hiểm trả tới: Trách nhiệm của người bán

Ngoài việc đảm bảo hàng hóa được chất lên tàu container, người bán còn có trách nhiệm:

1) Chi phí: Người bán có trách nhiệm cho đến khi hàng hóa được giao đến cảng đích đã được chỉ định và phải chịu các loại chi phí sau:

 • Phí lưu kho bãi
 • Cước vận chuyển hàng hóa nội địa từ kho của người bán đến cảng giao hàng đầu tiên
 • Các loại phí kho bãi tại cảng
 • Các loại cước phí
 • Các chi phí trả cho người giao nhận
 • Cước phí đường hàng không (nếu hàng hóa được vận chuyển bằng đường hàng không)
 • Phí bảo hiểm hàng hải (nếu hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển)
 • Cước phí vận chuyển đường biển và phí bảo hiểm

2) Thủ tục hải quan và nộp thuế: Theo quy định của CIP, người bán có trách nhiệm thực hiện thủ tục hải quan và thanh toán tất cả các khoản phí hải quan và thuế xuất khẩu hiện hành. Người bán cũng chịu trách nhiệm về việc thực hiện quá trình giao nhận hàng hóa và trả phí thanh toán; ngoài ra người bán cũng có trách nhiệm tập hợp và giao nộp tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết để thông quan hàng hóa.

3) Bảo hiểm: Đối với các giao dịch sử dụng CIP, bảo hiểm hàng hóa được trả bởi người bán. Các yêu cầu về việc vận chuyển hàng hóa phải được tuân thủ và người bán chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí đăng ký và kiểm soát an ninh. Người bán phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa, vì trước khi hàng hóa được giao đến cảng chỉ định, rủi ro thuộc về người bán. Sau khi hàng hóa được giao đến cảng chỉ định, người bán sẽ không phải chịu trách nhiệm bảo hiểm cho hàng hóa nữa. Người bán phải cung cấp toàn bộ các giấy tờ cần thiết để người mua có thể thực hiện đúng theo các quy định về việc nhập khẩu hàng hóa.

Cước phí và Bảo hiểm trả tới: Trách nhiệm của người mua

Theo CIP Incoterm®, trách nhiệm của người mua như sau:

1) Chi phí: Theo điều kiện thương mại CIP, nghĩa vụ của người mua được giới hạn ở các khoản phí và các điều khoản được nêu trong hợp đồng. Người mua được phép tiến hành giao dịch ngay sau khi hàng hóa đến cảng giao hàng vì địa điểm giao hàng là một điểm quan trọng trong giao dịch sử dụng điều kiện CIP.

Đó có thể là cảng đến đầu tiên nơi thu các loại phí ngay khi hàng hóa được giao đến đất nước của người nhập khẩu, hoặc đó có thể là cảng thứ hai, nơi phát sinh các phí thủ tục nhập khẩu và phí vận chuyển nội địa.

2) Điều khoản vận chuyển: Khi địa điểm giao hàng được thỏa thuận là cảng thứ hai, người mua có trách nhiệm trong việc dỡ hàng tại cảng chỉ định và chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển nội địa từ cảng về đến kho của mình.

3) Thủ tục hải quan và nộp thuế: Người mua có trách nhiệm đảm bảo rằng đã được người bán cung cấp toàn bộ các giấy tờ cần thiết để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa. Người mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các chi phí như thuế nhập khẩu và thuế quan ngay khi hàng hóa nằm dưới quyền kiểm soát của người mua tại cảng đích.

4) Bảo hiểm hàng hóa: Trong CIP, người mua không có nghĩa vụ bảo hiểm (liên quan đến rủi ro và thiệt hại của hàng hóa). Người bán có trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm. Tuy nhiên, dựa vào các điều khoản được các bên thống nhất, người mua có thể lựa chọn thanh toán phí bảo hiểm bổ sung do người bán cung cấp, tức là bảo hiểm cho hàng hóa từ cảng chỉ định đến kho của người mua.

Khi nào nên sử dụng điều kiện Cước phí và Bảo hiểm trả tới

Do không bị giới hạn ở một số phương thức vận chuyển nhất định, CIP có thể áp dụng cho vận tải đa phương thức. Người vận chuyển phát hành cho người bán một vận đơn dùng để chứng mình hàng hóa đã được giao cho người vận chuyển và người bán đã thanh toán cước phí. Điều này được áp dụng đặc biệt hiệu quả đối với các lô hàng sử dụng Tín dụng thư (L/C). CIP cũng hoạt động hiệu quả nhất đối với hàng hóa sản xuất có giá trị cao.

Bình Luận Blog

U

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

 • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
 • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
 • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport