Cơ quan truyền thông

Đọc các tin tức mới nhất về chúng tôi

Bạn muốn hợp tác với Cogoport?

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin hoặc có thắc mắc cụ thể, hãy liên hệ với các nhân viên phụ trách của chúng tôi tại newsletter@cogoport.com. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến phương tiện truyền thông hoặc cung cấp cho bạn các tài liệu cần thiết

Đội ngũ lãnh đạo

Tiểu sử và ảnh chụp của tất cả các thành viên của Cogoport
đội ngũ lãnh đạo.

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport