Incoterms®: Carriage Paid To (Place)

Guides

06 December 2022 • 12 phút đọc

Incoterms®: Carriage Paid To (Place)

Raghav Sand

Điều kiện CPT tương đồng với điều kiện FCA ở chỗ có thể áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển, tuy nhiên nó có điểm khác FCA là địa điểm giao hàng không được chỉ định trước.

Phòng Thương mại Quốc tế chia Incoterms® thành 11 điều kiện. Trong bài này, bạn sẽ được tìm hiểu về IncotermCước phí trả tới (địa điểm) (CPT)

Các điều kiện Thương mại Quốc tế - hay còn được biết đến là Incoterms® - được xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). Bản mới nhất được thông qua vào ngày 01/01/2020. Incoterms® được ICC xuất bản lần đầu vào năm 1936 và kể từ đó được cập nhật định kì để phản ánh những thay đổi trong hệ sinh thái thương mại toàn cầu.

Thương mại quốc tế liên quan đến các giao dịch giữa các vùng lãnh thổ với các quy tắc và quy định khác nhau. Incoterms® được sự chấp thuận của các chính phủ và cơ quan chủ quản trên toàn thế giới. Các bên tham gia thương mại sử dụng Incoterms® để quyết định bên chịu chi phí và khi nào thì rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua.

Cước phí trả tới (Địa điểm): Tổng quan

Điều kiện Cước phí trả tới (CPT) Incoterm® quy định rằng chi phí của một lô hàng bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để vận chuyển hàng hóa đến một địa điểm được chỉ định. Chi phí vận chuyển và dỡ hàng tại điểm đến cũng như các thủ tục nhập khẩu là trách nhiệm của bên mua.

Ngay sau khi hàng hóa được giao cho bên vận chuyển đầu tiên, thường là tại cảng đi, trách nhiệm với lô hàng được chuyển giao. Điều kiện CPT thì tương tự như điều kiện FCA ở chỗ có thể áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển, tuy nhiên nó có điểm khác FCA là địa điểm giao hàng không được chỉ định trước. Mặc dù điều kiện CPT thường ít được sử dụng phổ biến, nhưng vẫn có những trường hợp cụ thể áp dụng điều kiện này.

Vì cả bên mua và bên bán đều phải cung cấp hai địa điểm trung tâm – không phải lúc nào cũng rõ ràng – CPT có thể là một điều kiện rất phức tạp trong Incoterm®. Địa điểm giao hàng và địa điểm nhận hàng phải được quy định rõ ràng khi sử dụng điều kiện CPT.

Giao hàng được hiểu là việc bàn giao hàng hóa cho bên vận chuyển mà bên bán đã thuê để vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng. Rủi ro được chuyển giao cho bên mua tại thời điểm này. Chi phí vận chuyển hàng hóa đến điểm nhận hàng cũng do bên bán chi trả. Mặc dù kể từ thời điểm giao hàng cho bên vận chuyển, bên mua phải chịu toàn bộ rủi ro và trách nhiệm đối với lô hàng, thì bên bán vẫn chịu trách nhiệm phải giao hàng đến địa điểm được quy định. Ngay khi rủi ro được chuyển giao sang bên mua, bên mua có trách nhiệm chi trả tiền hàng cho bên bán.

Incoterm - Carriage Paid To (CPT)

Cước phí trả tới: Trách nhiệm của bên bán

Khi phát sinh giao dịch sử dụng điều kiện CPT Incoterm®, bên bán phải có các trách nhiệm như sau:

1) Đóng gói hàng hóa xuất khẩu: bên bán có trách nhiệm đóng gói hàng hóa phù hợp để vận chuyển.

2) Chi phí xếp hàng: bên bán phải chịu trách nhiệm chi trả tất cả các loại phí phát sinh trong quá trình hàng hóa được xếp lên xe tải tại kho của bên bán.

3) Giao hàng đến cảng/ địa điểm: Tất cả các chi phí liên quan đến việc di chuyển hàng hóa đã xếp đến cảng hoặc địa điểm xuất hàng đều thuộc trách nhiệm của bên bán.

4) Phụ phí xử lý hàng hóa tại cảng đi (OTHC): Các loại phí tại cảng đi thuộc trách nhiệm của bên bán.

5) Xếp hàng lên phương tiện vận tải: bên bán có trách nhiệm chi trả tất cả các chi phí để xếp hàng lên phương tiện vận tải.

6) Cước phí: bên bán có trách nhiệm chi trả các loại chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.

7) Phụ phí xử lý hàng hóa tại điểm đến (DTHC): Các loại chi phí tại điểm đến này cũng thuộc trách nhiệm của bên bán.

Cước phí trả tới: Trách nhiệm của bên mua

Khi phát sinh giao dịch sử dụng điều kiện CPT Incoterm®, bên mua phải có các trách nhiệm như sau:

1) Chi phí vận chuyển hàng hóa đến điểm đích: Ngay sau khi hàng hóa được bên vận chuyển dỡ xuống khỏi phương tiện vận chuyển, các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa về địa điểm giao hàng cuối cùng sẽ thuộc trách nhiệm của bên mua.

2) Dỡ hàng tại điểm giao hàng cuối cùng: Khi lô hàng được vận chuyển đến kho của bên mua thường phát sinh chi phí dỡ hàng. bên mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các phí phát sinh này.

3) Thuế, phí và dịch vụ hải quan: Tất cả các loại thuế phí nhập khẩu sẽ do bên mua chi trả, bao gồm cả phí đệm lót hàng hóa, phí phạt, phí kiểm hóa của hải quan và phí lưu kho.

CPT: Lợi thế đối với bên mua

Bên mua sẽ chịu ít rủi ro hơn khi sử dụng điều kiện CPT và khi điều khoản thanh toán quy định rằng bên mua chỉ phải trả tiền hàng khi hàng hóa đã được giao đến nơi. Thực tế việc quy định bên mua không bắt buộc phải trả tiền hàng trước khi hàng hóa được giao đến nơi chỉ định mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho bên mua.

Vì bên bán có trách nhiệm phải cung cấp cho bên mua Vận đơn đường biển hoặc Vận đơn hàng không, phần lớn nghĩa vụ thực hiện quy trình vận tải của bên mua được giảm bớt. Thêm vào đó, bên mua cũng không phải thực hiện bất kỳ thủ tục xuất khẩu hoặc chi phí xuất khẩu nào.

Nếu bên mua đã có sẵn một đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện việc thông quan hàng hóa ngay khi hàng hóa được giao đến nơi thì việc sử dụng điều kiện CPT rất hữu ích, vì điều kiện này cho phép bên mua có quyền thực hiện DTHC (Xử lý hàng hóa tại điểm đến) và thông quan hàng hóa.

CPT: Bất lợi đối với bên mua

Do bên mua có nghĩa vụ phải thanh toán tiền hàng ngay sau khi hàng hóa được bàn giao cho bên vận chuyển, CPT cũng có mức độ rủi ro đáng kể với bên mua cho dù hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển hay đường hàng không. bên mua có trách nhiệm thanh toán tiền hàng cho bên bán bởi rủi ro đã được chuyển giao sang bên bán ngay sau khi hàng hóa được vận chuyển đến điểm giao hàng chỉ định. bên mua thường không biết khi nào thì hàng hóa sẽ được gửi đi, đây là một rủi ro lớn.

Vì bên bán là bên ký hợp đồng với bên chuyên chở, do đó họ có thể yêu cầu cấp trước Vận đơn đường biển hoặc Vận đơn hàng không ngay cả trước khi hàng hóa được thực sự chuyển đi.

Khi nào nên sử dụng điều kiện CPT Incoterm®

Incoterm® được áp dụng cực kì hiệu quả khi hàng hóa được vận chuyển từ nơi này qua nơi khác bằng đường bộ. Ví dụ, CPT được áp dụng rất hiệu quả trong giao dịch thương mại quốc tế, khi bên bán có thể sử dụng các hãng vận tải để vận chuyển hàng hóa của mình đến nhiều quốc gia khác.

Bình Luận Blog

U

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport