Incoterms®: Tiền hàng và cước phí (Tại cảng)

Guides

06 December 2022 • 14 phút đọc

Incoterms®: Tiền hàng và cước phí (Tại cảng)

Raghav Sand

Vận tải đường thủy nội địa và đường biển là cách áp dụng tốt nhất đối với CFR Incoterm®. Quy tắc này thường được sử dụng cho hàng rời và các loại hàng hóa không chứa trong container.

Phòng Thương mại Quốc tế chia Incoterms® thành 11 điều kiện. Trong bài này, bạn sẽ được tìm hiểu về Incoterm®Tiền hàng và Cước phí

Các điều khoản Thương mại Quốc tế - còn được gọi là Incoterms® - được xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). Phiên bản mới nhất đã được thông qua ngày 01/01/2020. Incoterms® được phòng Thương mại Quốc tế (ICC) phát hành lần đầu tiên vào năm 1936 và kể từ đó đã được cập nhật thường xuyên để phản ánh những thay đổi trong hệ sinh thái thương mại toàn cầu.

Thương mại quốc tế liên quan đến các giao dịch giữa các khu vực khác nhau, các khu vực này lại có những quy tắc và quy định khác nhau. Incoterms® được các chính phủ và cơ quan chủ quản trên toàn thế giới chấp nhận. Các bên tham gia thương mại sử dụng Incoterms® để quyết định ai sẽ là bên chịu chi phí và khi nào thì rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua.

Tiền hàng và cước phí: Tổng quan

Tiền hàng và cước phí (CFR) được hiểu là bên bán đã hoàn thành nghĩa vụ của mình khi hàng hóa được giao và chất lên tàu tại cảng đã được chỉ định.

Theo Incoterms® 2020, CFR chỉ nên được sử dụng cho vận tải nội địa và vận tải đường biển. Ngay khi hàng hóa được chất lên tàu trước khi bắt đầu vận chuyển, rủi ro hoặc trách nhiệm của hàng hóa được chuyển từ bên bán sang bên mua, và bên mua sau đó chịu trách nhiệm về bất kì khoản chi nào tiếp theo.

Incoterm - Cost and Freight (CFR)

Cost and Freight: Transportation Options

Mặc dù bên mua và các nhà xuất khẩu ít kinh nghiệm thường lựa chọn điều khoản giao hàng thuộc nhóm F, nhưng các nhà xuất khẩu có kinh nghiệm hơn lại hay sử dụng các điều khoản giao hàng thuộc nhóm C vì chúng cho phép nhà xuất khẩu liên hệ trực tiếp với hãng vận chuyển và cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cho thư tín dụng. Ngoài ra, việc đặt chỗ trước nhiều chuyến hàng, các điều khoản giao hàng thuộc nhóm C sẽ mang lại nhiều lợi thế đàm phán hơn.

Giống như 4 quy tắc khác của Incoterms® 2020 liên quan đến vận tải nội địa và vận tải đường biển, CFR được áp dụng tốt nhất khi bên bán được liên hệ trực tiếp với hãng tàu để xếp hàng lên tàu, chẳng hạn như trong trường hợp vận chuyển hàng rời hoặc hàng hóa không chứa trong container. Tuy nhiên, đối với hầu hết trường hợp xuất khẩu, Cước phí trả tới (CPT) có thể là một lựa chọn tốt hơn. Theo quy định của CPT, bất kỳ điểm giao hàng nào cũng có thể là điểm đến được chỉ định.

Theo điều khoản vận chuyển CFR, rủi ro được chuyển giao sang bên bán ngay sau khi hàng hóa được chất lên tàu, hoặc trước khi tiếp tục vận chuyển, ngay cả khi bên bán chịu trách nhiệm đến cảng được chỉ định. Tất cả các khoản phải trả sau khi đã giao hàng đến cảng đi dự kiến, bao gồm cả bảo hiểm hàng hóa, sẽ thuộc trách nhiệm của bên mua. Ngoài ra, trong CFR, bên bán không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bắt buộc nào, trong khi đó với CIF Incoterm®, bên bán phải mua bảo hiểm cho hàng hóa.

Tiền hàng và cước phí: Trách nhiệm của bên bán

Khi sử dụng điều kiện CFR Incoterm®, bên bán chịu trách nhiệm về:

1) Bên bán phải chi trả các chi phí saus:

 • Chi phí kho bãi
 • Phí nội địa để xếp hàng và vận chuyển hàng hóa đến cảng đi được chỉ định
 • Phí kho bãi và thủ tục thuế hải quan tại cảng
 • Các chi phí liên quan đến chứng từ
 • Phí hải quan
 • Phí vận chuyển hàng hóa

Phí vận chuyển hàng hóa CFR được trả bởi bên bán. bên bán tiếp tục chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển hàng hóa từ kho đến cảng đầu tiên (là cảng của nước xuất khẩu), và sau đó là từ cảng đầu tiên đến cảng thứ hai (là cảng của nước nhập khẩu).

2) Bảo hiểm: Nói chung, bên bán phải chịu trách nhiệm về việc vận chuyển nhưng bên bán không bắt buộc phải mua bảo hiểm cho hàng hóa. Tuy nhiên, bên bán vẫn có thể mua bảo hiểm hoặc thậm chí thực hiện các quy trình bảo hiểm, với rủi ro và chi phí do bên mua chịu.

3) Thuế và thủ tục hải quan: Các thủ tục hải quan xuất khẩu thuộc trách nhiệm của bên bán. bên bán có trách nhiệm xác nhận Phiếu đóng gói hàng hóa, Hóa đơn thương mại, Vận đơn và các giấy tờ khác liên quan đến thủ tục xuất khẩu. bên bán cũng có trách nhiệm chi trả các loại phí như phí cầu cảng và phí giao nhận hàng hóa. Ngoài ra, sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, bên bán sẽ cung cấp cho bên mua bộ chứng từ để hoàn thiện các thủ tục vận chuyển hàng hóa .

4) Chuyển giao rủi ro: Dù chịu trách nhiệm giao hàng đến cảng được chỉ định, rủi ro của hàng hóa khi hàng đến cảng đầu tiên không thuộc trách nhiệm của bên bán. Ngay khi bên bán chất hàng lên tàu, rủi ro của hàng hóa được chuyển giao cho bên mua. Vì vậy, bên nhập khẩu chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí bổ sung nào đối với hàng hóa do sự bất cẩn hoặc chậm trễ, ví dụ như phí chậm xếp dỡ hàng hóa, các loại thuế bất thường khác.

Tiền hàng và cước phí: Trách nhiệm của bên mua

Theo CFR Incoterm®, bên mua chịu trách nhiệm về những điều sau:

1) Chi phí:

 • Các chi phí liên quan đến bảo hiểm hàng hóa, do bên mua chịu trách nhiệm toàn bộ về bảo hiểm và rủi ro liên quan đến hàng hóa.
 • Các thủ tục nhập khẩu, bao gồm việc thanh toán tất cả các loại thuế và phí tại cảng đến.
 • Các chi phí vận chuyển nội địa giữa cảng đến và điểm nhận hàng cuối cùng.

2) Vận chuyển hàng hóa: Trong quá trình này, bên mua hầu như không tham gia. Ngay sau khi bên bán giao hàng, bên mua phải dỡ hàng tại bến tàu và sau đó xếp hàng để vận chuyển nội địa đến điểm nhận hàng cuối cùng.

3) Chuyển giao rủi ro: Ngay sau khi bên bán chất hàng lên tàu tại cảng đi đầu tiên, rủi ro về hàng hóa được chuyển giao cho bên mua. Ngoài ra, bên mua chịu rủi ro bảo hiểm ngay từ bước đầu giao dịch. Tổn thất sẽ thuộc về bên mua nếu bên mua lơ là trong việc hướng dẫn bên bán giao hàng đến cảng.

4) Bảo hiểm: Ngay sau khi bên bán chất hàng lên tàu tại cảng đi đầu tiên, rủi ro về hàng hóa được chuyển giao cho bên mua. Ngoài ra, bên mua chịu rủi ro bảo hiểm ngay từ bước đầu giao dịch. Tổn thất sẽ thuộc về bên mua nếu bên mua lơ là trong việc hướng dẫn bên bán giao hàng đến cảng.

5) Thuế và thủ tục hải quan: bên mua có trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế nhập khẩu nào có trong CFR. bên mua chịu trách nhiệm dỡ hàng khi bên mua thả hàng tại cảng đã được thỏa thuận. Tất cả các loại thuế phí nhập khẩu tại cảng đến thuộc trách nhiệm của bên mua. Ngoài ra, bên mua cũng có trách nhiệm thanh toán tất cả các phí tại cảng và phí kho bãi.

Dù chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến cảng đã được chỉ định, bên bán không chịu trách nhiệm về rủi ro hàng hóa sau khi hàng đến cảng đi đầu tiên. Rủi ro của hàng hóa được chuyển sang bên mua ngay sau khi bên bán chất hàng lên tàu.

Vì vậy, bên nhập khẩu chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí bổ sung nào đối với hàng hóa do sự bất cẩn hoặc chậm trễ, ví dụ như phí chậm xếp dỡ hàng hóa, các loại thuế bất thường khác.

Khi nào nên sử dụng CFR Incoterm®

Theo Incoterms® 2020, CFR chỉ nên được sử dụng cho vận tải đường thủy nội địa và vận tải đường biển. CFR thường được áp dụng cho hàng rời và hàng hóa không đóng trong container khi bên bán có quyền tiếp cận trực tiếp với tàu và hàng hóa được chất thẳng lên tàu chứ không phải trong bãi container. CFR sẽ không được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được giao tại bãi container.

Bình Luận Blog

V
Vânvan.ttk@austrapharm.com.vn
15 April 2024
nhờ tư vấn giá CFR với hàng full cont
U

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

 • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
 • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
 • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport