Incoterms®: Giao hàng đã dỡ tại nơi đến (địa điểm)

Guides

06 December 2022 • 11 phút đọc

Incoterms®: Giao hàng đã dỡ tại nơi đến (địa điểm)

Raghav Sand

Điều kiện Incoterms mới nhất tính đến thời điểm hiện tại là DPU. Người bán phải chịu mọi rủi ro liên quan đến mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao đến địa điểm đã thỏa thuận và dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải.

Phòng Thương mại Quốc tế chia Incoterms® thành 11 điều kiện. Trong bài này, bạn sẽ được tìm hiểu về Incoterm®Delivered at Place Unloaded (Place).

Các điều kiện Thương mại Quốc tế - hay còn được biết đến là Incoterms® - được xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). Bản mới nhất được thông qua vào ngày 01/01/2020. Incoterms® được ICC xuất bản lần đầu vào năm 1936 và kể từ đó được cập nhật định kì để phản ánh những thay đổi trong hệ sinh thái thương mại toàn cầu.

Thương mại quốc tế liên quan đến giao dịch giữa các vùng lãnh thổ có các quy tắc và quy định khác nhau. Incoterms® được sự chấp thuận của các chính phủ và cơ quan chủ quản trên toàn thế giới. Các bên tham gia thương mại sử dụng Incoterms® để quyết định bên chịu chi phí và khi nào thì rủi ro được chuyển giao từ bên bán sang bên mua.

Giao hàng đã dỡ tại nơi đến: Tổng quan

Giao hàng đã dỡ tại nơi đến có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua, đã dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải tại nơi đến quy định. DPU là điều kiện Incoterms duy nhất mà yêu cầu người bán dỡ hàng xuống tại nơi đến.

DPU có thể được sử dụng với mọi phương thức vận tải và vận tải đa phương thức. Địa điểm giao hàng phải được quy định rõ ràng giữa người mua và người bán. Nếu cần, DPU yêu cầu người bán thực hiện việc thông quan xuất khẩu. Ngay khi hàng hóa được dỡ xuống khỏi phương tiện vận chuyển, rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua. Đây là điều kiện Incoterms duy nhất quy định rằng người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng của mình chỉ khi dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận chuyển.

Đây là điều kiện Incoterms duy nhất quy định rằng người bán phải dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải, và DPU thường được sử dụng cho các chuyến hàng lẻ có nhiều người nhận được gom chung trong một container. Bằng cách này, người bán có thể phân chia hàng hóa đến nhiều người nhận hàng. Ngoài ra, khi người bán đồng ý chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu xử lý hàng hóa đặc biệt khác, người bán nên sử dụng điều kiện DPU. Tuy nhiên, nếu việc dỡ hàng ẩn chứa nhiều nguy hiểm, gây tốn kém hoặc phức tạp thì điều kiện này không có lợi cho người bán.

Incoterm - Delivered at Place Unloaded (Place)

Điều kiện Incoterms gần đây nhất tính đến hiện nay là DPU, được sử dụng để thay thế cho điều kiện DAT (Giao hàng tại bến). Điều kiện DPU có thể áp dụng cho mọi hình thức vận tải, bao gồm kết hợp nhiều phương thức vận tải. Người bán phải chịu mọi trách nhiệm liên quan đến mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao đến địa điểm đã thỏa thuận và dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải.

Giao hàng đã dỡ tại nơi đến: Trách nhiệm của người bán

Khi phát sinh giao dịch bằng điều kiện DAP, người bán có trách nhiệm:

1) Chi phí: Theo quy định của DAP, người có bán trách nhiệm chi trả các chi phí sau:

 • Phí thuê kho bãi để bảo quản hàng hóa.
 • Phí đóng gói hàng hóa, dán nhãn mác, ký mã hiệu theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
 • Cước phí vận chuyển nội địa.
 • Phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.
 • Phí chứng từ để tạo lập và nộp các giấy tờ cần thiết phục vụ cho quá trình vận chuyển.

2) Chuyển giao rủi ro: Người bán chịu trách nhiệm về hàng hóa cho đến khi hàng hóa được chuyển đến cảng chỉ định. Sau khi hàng hóa được dỡ xuống khỏi phương tiện vận chuyển tại cảng chỉ định, người bán vẫn chịu trách nhiệm cho tất cả các rủi ro liên quan đến việc hư hại của hàng hóa.

3) Thông quan hàng hóa và nộp thuế: Người bán có trách nhiệm thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu và chuẩn bị các chứng từ theo yêu cầu. Tất cả các khoản phí tại cảng, thuế quan và các loại phí địa phương liên quan đến quy trình thông quan hàng hóa.

Giao hàng đã dỡ tại nơi đến: Trách nhiệm của người mua

Theo quy định của DPU, người mua có trách nhiệm như sau:

1) Chi phí: Người mua sẽ chịu các chi phí:

 • Chi phí hải quan nhập khẩu hàng hóa
 • Các thủ tục thông quan hàng hóa tại cảng
 • Phí vận chuyển nội địa từ cảng đến kho của người mua
 • Phí lưu kho sau khi giao hàng

2) Điều khoản giao hàng: Theo quy định của DPU, người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải do người bán cung cấp tại cảng đích. Người mua phải nhận hàng khi hàng đã được giao đến cảng.

3) Chuyển giao rủi ro: Sau khi giao hàng, quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao cho người mua. Ngoài ra, nếu người mua không hỗ trợ người bán các thông tin liên quan đến việc thông quan hàng hóa tại cảng chỉ định, mọi rủi ro sẽ do người mua gánh chịu.

4) Thông quan hàng hóa và nộp thuế: Người bán chịu trách nhiệm về việc thông quan hàng hóa và nộp thuế khi hàng hóa được giao tại cảng chỉ định. Sau đó, người bán vẫn chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan. Đây là sự khác biệt với điều kiện DAT và DDP. Theo quy định của DDP, người bán phải thực hiện nộp thuế, thanh toán các khoản phí và chứng từ.

Khi nào nên sử dụng điều kiện DPU Incoterm®

Quy tắc này có lợi cho người bán trong trường hợp mà họ có nhiều hiểu biết hơn, buộc họ phải chịu trách nhiệm về tất cả các công việc ở nước xuất khẩu. Nó có lợi cho người mua trong trường hợp mà người mua có nhiều hiểu biết hơn, buộc họ phải chịu trách nhiệm về tất cả các công việc ở nước nhập khẩu. Đối với quá trình vận chuyển chính, người bán cũng phải chịu trách nhiệm tương tự. Ngoài ra cũng nên xem xét cảng được chỉ định cũng là địa điểm mà người mua chịu trách nhiệm dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải.

Để tránh nhầm lẫn trong việc chuyển giao rủi ro và chi phí, điều quan trọng là phải chỉ định rõ ràng nơi giao hàng. Ngoài ra, địa điểm thực hiện thông quan hàng nhập khẩu cũng phải được đánh giá. Trong mọi trường hợp, phải có sự hợp tác ngầm giữa người mua và người bán để đảm bảo rằng các thủ tục giấy tờ và thủ tục diễn ra tốt đẹp.

Bình Luận Blog

U

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

 • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
 • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
 • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport