Incoterms®: Giao hàng đã nộp thuế

Guides

06 December 2022 • 11 phút đọc

Incoterms®: Giao hàng đã nộp thuế

Raghav Sand

Theo điều kiện DDP, khi người bán đã giao hàng – từ cảng đến địa điểm trả hàng – tất cả các rủi ro và trách nhiệm pháp lý có liên quan đến những hàng hóa đó thuộc về người mua.

Phòng Thương mại Quốc tế chia Incoterms® thành 11 điều kiện. Trong bài này, bạn sẽ được tìm hiểu về Incoterm®Giao hàng đã nộp thuế

Các điều kiện Thương mại Quốc tế - hay còn được biết đến là Incoterms® - được xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). Bản mới nhất được thông qua vào ngày 01/01/2020. Incoterms® được ICC xuất bản lần đầu vào năm 1936 và kể từ đó được cập nhật định kì để phản ánh những thay đổi trong hệ sinh thái thương mại toàn cầu.

Thương mại quốc tế liên quan đến các giao dịch giữa các vùng lãnh thổ với các quy tắc và quy định khác nhau. Incoterms® được sự chấp thuận của các chính phủ và cơ quan chủ quản trên toàn thế gioiws. Các bên tham gia thương mại sử dụng Incoterms® để quyết định bên chịu chi phí và khi nào thì rủi ro được chuyển giao từ người bán sang người mua.

Giao hàng đã nộp thuế: Tổng quan

Theo Incoterm® Delivered at Duty Paid (DDP), người bán chịu trách nhiệm về mọi chi phí và rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm được chỉ định. Hơn nữa, đây là điều kiện duy nhất mà người bán phải chịu trách nhiệm chi trả các loại phí hải quan nhập khẩu.

Vì người bán chịu hầu hết các trách nhiệm nên thỏa thuận DDP mang lại nhiều lợi ích cho người mua. Tuy nhiên, người mua có thể chuẩn bị tốt hơn để xử lý hàng hóa nếu họ chú ý và cố gắng không hoàn toàn dựa vào người bán ở một số chi phí nhất định.

Địa điểm giao hàng hoặc điểm đến rất quan trọng trong DDP vì tại thời điểm này, tất cả các chi phí và nghĩa vụ đều được chuyển giao từ người bán sang người mua. Cả hai bên tham gia hợp đồng có thể quyết định địa điểm được chỉ định.

Incoterm - Delivered Duty Paid (DDP)

Giao hàng đã nộp thuế: Trách nhiệm của người bán

Khi giao dịch bằng DDP Incoterm®, người bán phải chịu trách nhiệm về những điều sau:

1) Xếp dỡ hàng hóa: Người bán chịu trách nhiệm chính về toàn bộ quá trình thực hiện vì DDP bao gồm quá trình bốc xếp.

2) Điều khoản vận chuyển và giao hàng: Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đích được quy định trong hợp đồng theo Incoterm® DDP. Vận tải đường bộ, vận tải đường biển và vận tải đến địa điểm được chỉ định chỉ là một vài ví dụ về các hoạt động liên quan đến vận tải tham gia vào quá trình này.

3) Thủ tục hải quan và nộp thuế: Người bán chịu trách nhiệm xử lý các thủ tục thông quan hàng hóa và thanh toán mọi khoản thuế áp dụng cho lô hàng. Ngoài việc thực hiện các quy trình hải quan xuất nhập khẩu, người bán còn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế và phí theo quy định của quốc gia đó tại cảng đích.

4) Chứng từ: Người bán phải cung cấp bộ chứng từ như sau:

  • Vận đơn
  • Hóa đơn thương mại
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm
  • Phiếu đóng gói
  • Giấy phép xuất khẩu

Giao hàng đã nộp thuế: Trách nhiệm của người mua

Theo DDP Incoterm®, người mua chịu trách nhiệm về những điều sau:

1) Dỡ hàng hóa: Khi hàng hóa được người bán giao đến, người mua có trách nhiệm dỡ khỏi phương tiện vận tải. Người mua có trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa nếu điểm giao hàng đã thỏa thuận là cảng của họ.

2) Điều kiện vận chuyển và giao hàng: Thông thường, người mua không tham gia vào các hoạt động liên quan đến vận chuyển hoặc giao hàng theo DDP Incoterm®. Tuy nhiên, nếu địa điểm được chỉ định là cảng ở quốc gia của người mua, người mua vẫn có trách nhiệm xếp hàng và thanh toán chi phí vận chuyển từ cảng đến kho.

3) Chi phí: Vì người bán có trách nhiệm toàn bộ, người mua không chịu chi phí gì khi sử dụng điều kiện DDP . Chi phí duy nhất mà người mua phải chịu là những chi phí phát sinh sau khi người bán đã hoàn thành việc giao hàng.

4) Thủ tục hải quan và nộp thuế: Thủ tục hải quan không thuộc trách nhiệm của người mua vì người bán sẽ xử lý thủ tục hải quan nhập khẩu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thủ tục thông quan nhập khẩu có nhiều rủi ro, thì người mua, người quen thuộc hơn với các tiêu chuẩn khu vực và hải quan như thuế GST và thuế VAT, có thể xử lý quy trình này.

DDP: Chuyển giao rủi ro

Sau khi nhà cung cấp đã giao hàng, từ cảng đến địa điểm giao hàng, người mua phải chịu trách nhiệm về mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý liên quan đến những hàng hóa đó.

DDP: Lợi thế đối với người mua

Mọi khoản thuế, phí giao hàng hoặc các khoản phí bất ngờ khác phát sinh trong quá trình vận chuyển và giao hàng đều không thuộc trách nhiệm của người mua. Vì cả hai nước xuất khẩu và nhập khẩu đều có thể yêu cầu kiểm tra ở các mức độ khác nhau, chi phí này luôn được chuyển giao cho người gửi hàng, điều này vì thế mà thường có lợi cho người mua.

Người mua chỉ cần đợi lô hàng của họ đến nơi và chấp nhận sau khi hàng hóa đã được giải quyết. Vì nhận thức được rằng người bán phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra với hàng hóa trong quá trình vận chuyển, người mua giảm được đáng kể mức độ căng thẳng.

Khi nào nên sử dụng DDP Incoterm®

Khi người bán khẳng định sự tự tin trong việc vận chuyển sản phẩm đến đất nước của người mua và có những thành thành công trong việc giao hàng cho những khách hàng khác bằng cách sử dụng DDP Incoterms®, thì người mua nên sử dụng điều kiện này.

Chỉ nên chọn điều kiện DDP trong trường hợp người mua, người bán và người giao nhận của người bán có sự tin trưởng lẫn nhau. Người bán không bắt buộc phải mua bảo hiểm cho hàng hóa trước khi xếp lên tàu hoặc trong quá trình vận chuyển chính. Cho đến khi hàng hóa được dỡ khỏi xe chở hàng tại điểm đến được chỉ định, thường là địa điểm kinh doanh của người mua, thì người mua không phải chịu bất cứ rủi ro và chi phí nào.

Bình Luận Blog

U

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport