Incoterms®: Free Alongside Ship (Port)

Guides

06 December 2022 • 10 phút đọc

Incoterms®: Free Alongside Ship (Port)

Raghav Sand

FAS (Giao hàng dọc mạn tàu) bắt nguồn từ vận chuyển hàng hóa bằng thuyền buồm. Ngày nay, FAS thường chỉ được sử dụng trong vận tải đường thuỷ nội địa và vận tải đường biển.

Phòng Thương mại Quốc tế đã chia Incoterms® thành 11 điều kiện Trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ hiểu về Incoterm®Free Alongside Ship.

Các Điều khoản Thương mại Quốc tế – thường được gọi là Incoterms® – được xuất bản bởi Phòng Thương mại Quốc tế (ICC). Phiên bản mới nhất được thông qua vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. ICC công bố Incoterms® lần đầu tiên vào năm 1936 và từ đó đến giờ, họ cập nhật định kỳ để phản ánh những thay đổi trong hệ sinh thái thương mại toàn cầu.

Thương mại quốc tế liên quan đến việc giao dịch giữa các lãnh thổ có các quy tắc và quy định khác nhau. Incoterms® được chấp thuận bởi các chính phủ và cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Các bên tham gia thương mại sử dụng Incoterms® để quyết định bên chịu chi phí và trong hoàn cảnh nào thì rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua.

Giao hàng dọc mạn tàu (tại cảng): Tổng quan

Theo các hướng dẫn về điều kiện Giao hàng dọc mạn tàu (FAS) của Incoterm®, bên bán sẽ thực hiện thủ tục thông quan hàng hoá để xuất khẩu và xếp hàng hoá dọc mạn tàu biển tại cảng đi đã được bên mua chỉ định. Cảng đi được chỉ định có thể là bến xếp dỡ hàng hoặc xà lan, chứ không thể là bãi container.

Bên mua sẽ chịu trách nhiệm về việc vận chuyển nội địa, dỡ hàng, thực hiện thủ tục nhập khẩu và nộp thuế nhập khẩu tại địa phương, cũng như vận chuyển hàng hoá đến điểm đích, đồng thời xử lý việc xếp dỡ hàng hoá lên tàu. Ngày nay, FAS chủ yếu được áp dụng cho vận tải đường thuỷ và đường biển.

Hàng rời, ví dụ như ngũ cốc hoặc dầu, thì sử dụng phương thức vận chuyển này là phổ biến. bên bán có trách nhiệm vận chuyển hàng hoá đến cảng đã được chỉ định hoặc vị trí neo đậu của tàu. bên mua có trách nhiệm xếp hàng hoá lên tàu tại cảng chỉ định.

Incoterm - Free Alongside Ship (FAS)

Giao hàng dọc mạn tàu: Trách nhiệm của bên bán

Khi phát giao dịch bằng điều kiện FAS Incoterms®, bên bán có trách nhiệm như sau:

1) Đóng gói hàng hoá xuất khẩu: Hàng hoá phải được đóng gói để vận chuyển

2) Chi phí vận chuyển: bên bán chịu trách nhiệm cho tất cả các loại phí để vận chuyển hàng hoá đến bên vận tải đầu tiên

3) Giao hàng tận tơi/ đến cảng: Chi phí giao hàng đến cảng hoặc đến nơi chỉ định thuộc trách nhiệm của bên bán.

4) Thủ tục Hải quan, các loại thuế và thông quan xuất khẩu: Trong trường hợp hàng hoá được xuất khẩu, tất cả các loại chi phí liên quan sẽ thuộc trách nhiệm của bên bán.

5) Phí xếp dỡ tại cảng đi (OTHC) là một loại phí khác thuộc trách nhiệm của bên bán.

Mặc dù bên bán chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục Hải quan xuất khẩu, họ thường chỉ giám sát các hoạt động cho đến khi hàng hoá được giao đến tàu đã chỉ định. bên bán sẽ lập tất cả các giấy tờ cần thiết phục vụ thủ tục thông quan và giao cho bên mua tại cảng đi được chỉ định.

Giao hàng dọc mạn tàu: Trách nhiệm của bên mua

Trong FAS, bên mua có trách nhiệm thanh toán mọi khoản chi phí mua hàng ngay khi bên bán giao hàng đến địa điểm tàu được chỉ định. Trách nhiệm của bên mua như sau:

1) bên mua có trách nhiệm thanh toán tất cả phí DTHC (Phí xếp dỡ tại cảng đích) ngay sau khi hàng hoá được giao đến cảng đích.

2) Vận chuyển hàng hoá đến cảng đích: Sau khi hàng hoá được bên bán giao đến cảng, bên mua sẽ chịu toàn bộ mọi chi phí liên quan để vận chuyển hàng hoá đến cảng đích.

3) Dỡ hàng tại cảng đích: bên mua cũng chịu các chi phí dỡ hàng liên quan.

4) Trong trường hợp lô hàng sử dụng điều kiện FAS Incoterm® được nhập khẩu vào quốc gia của bên mua, bên mua có trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế nhập khẩu, các loại thuế và phí thông quan. bên mua thường được khuyên nên chọn một đại lý dịch vụ hải quan để giúp họ thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng hoá.

Chuyển giao rủi ro trong điều kiện Giao hàng dọc mạn tàu

bên bán sẽ có trách nhiệm chịu toàn bộ các rủi ro cho đến khi các rủi ro này được chuyển giao cho bên mua tại tàu đi được chỉ định. Ngoài ra, bên bán sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ tổn thất nếu như bên bán không cung cấp cho bên mua những chỉ dẫn rõ ràng về địa điểm của tàu. Vì bên mua đã hoàn thiện toàn bộ cước phí và vận chuyển, rủi ro và yếu tố hư hại của hàng hoá vẫn còn được tiếp tục cho đến khi đến được địa điểm cuối cùng.

Bảo hiểm trong FAS

Vì bên mua chịu toàn bộ cước phí vận chuyển nên bên bán cũng chịu trách nhiệm về bảo hiểm hàng hoá. Lỗi sẽ thuộc về bên mua nếu như có bất xứ sai sót nào trong quá trình thực hiện vì bên mua chịu trách nhiệm đối với mọi sự nguy hiểm và hư hại của hàng hoá. bên mua sẽ cần mua bảo hiểm vận tải đường biển và trả cước bảo hiểm vận tải đường biển đối với các hàng hoá được vận chuyển bằng đường biển và đường thuỷ nội địa.

Khi nào thì nên sử dụng FAS Incoterm®

FAS bắt nguồn từ vận chuyển hàng hoá bằng thuyền buồm. Ngày nay, FAS thường chỉ được sử dụng cho vận tải đường thuỷ nội địa và vận tải đường biển.

FAS vẫn được sử dụng thường xuyên khi các thiết bị máy móc lớn được chất lên xà lan và vận chuyển dọc theo một con kênh trước khi được đặt dọc theo một con tàu khác, khi bên mua thực hiện thủ tục vận chuyển.

Bình Luận Blog

U

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport