shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB)

Một cách tiếp cận để lập ngân sách trong đó một công ty sử dụng sự hiểu biết về các hoạt động và mối quan hệ động lực của mình để ước tính định lượng khối lượng công việc và yêu cầu nguồn lực như một phần của kế hoạch kinh doanh đang diễn ra. Ngân sách hiển thị các loại, số lượng và chi phí tài nguyên mà các hoạt động dự kiến sẽ tiêu thụ dựa trên khối lượng công việc dự báo. Ngân sách là một phần của quy trình lập kế hoạch dựa trên hoạt động của một tổ chức và có thể được sử dụng để đánh giá sự thành công của tổ chức trong việc thiết lập và theo đuổi các mục tiêu chiến lược

.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport