shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Từ điển hoạt động

Danh sách và mô tả các hoạt động cung cấp định nghĩa chung/tiêu chuẩn về các hoạt động trong toàn tổ chức. Từ điển hoạt động có thể bao gồm thông tin về một hoạt động và/hoặc các mối quan hệ của nó, chẳng hạn như mô tả hoạt động, quy trình kinh doanh, nguồn chức năng, giá trị gia tăng, đầu vào, đầu ra, nhà cung cấp, khách hàng, thước đo đầu ra, trình điều khiển chi phí, thuộc tính, nhiệm vụ và thông tin khác như mong muốn để mô tả hoạt động.

Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport