shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Activity Level

A description of types of activities dependent on the functional area. Product-related activity levels may include unit, batch, and product levels. Customer-related activity levels may include customer, market, channel, and project levels.

team-member-stock-photos

A

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport