shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Adaptive Smoothing

In forecasting, a form of exponential smoothing in which the smoothing constant is automatically adjusted as a function of one or many items, for example, forecast error measurement, calendar characteristics (launch, replenishment, end of life), or demand volume

team-member-stock-photos

A

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport