shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Sự kết tụ

Sự kết tụ là gì?

Sự kết tụ đề cập đến hiện tượng các cụm hoạt động kinh doanh do các công ty được đặt gần nhau. Sự kết tụ có thể được mô tả là một quá trình tập trung hoạt động kinh tế ở một nơi để làm cho các doanh nghiệp có năng suất cao hơn.

Vai trò và bản chất của các nền kinh tế kết tụ Nguồn


 1. lực chia sẻ: các công ty nằm gần nhau trong nền kinh tế kết tụ chia sẻ cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, nhà cung cấp và công nhân. Mạng vận tải, cũng như cơ sở hạ tầng viễn thông, có giá trị tùy thuộc vào mật độ của mạng. Khi quy mô của một nền kinh tế kết tụ tăng lên, cơ hội cho các nhà cung cấp trung gian cung cấp hàng hóa và dịch vụ cũng tăng lên.
 2. Phù hợp: các nền kinh tế tập kết có thị trường lớn và đa dạng có sự phù hợp tốt hơn giữa người sử dụng lao động và người lao động cũng như các công ty và nhà cung cấp trung gian. Điều này làm giảm đáng kể chi phí vì nó mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, do đó cung cấp cơ hội việc làm tốt hơn.
 3. Học tập: Trao đổi kiến thức được coi là quan trọng đối với sự tăng trưởng và đổi mới trong các ngành công nghiệp thay đổi nhanh chóng. Khi một công ty trở thành một phần của một tập đoàn kết, nó sẽ trải qua một quá trình học tập giúp công ty hoạt động một cách hiệu quả nhất.

Nhược điểm của sự kết

tụ

Mặc dù các nền kinh tế kết tụ thúc đẩy nền kinh tế, chúng cũng có thể có tác động bất lợi theo những cách sau: Ảnh hưởng môi trường: các cụm hoạt động kinh doanh ở các thành phố đô thị đóng góp đáng kể vào ô nhiễm, giao thông và các tác động bên ngoài khác xảy ra do tập


 1. hợp dân số các
 2. công ty.
 3. Cạnh tranh: do hoạt động kinh doanh tập trung chặt chẽ, các công ty thường thấy mình bị thua lỗ vì cạnh tranh gia tăng
 4. sở hạ tầng quá tải: sự tích lũy của các doanh nghiệp ở một số khu vực nhất định có thể gây căng thẳng cho cơ sở hạ tầng
 5. .
 6. Tham nhũng: vì tính chất cạnh tranh cao của nền kinh tế, các công ty thường thấy rằng họ sử dụng các phương pháp bất hợp pháp khác để kiếm lợi nhuận.

Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

 • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
 • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
 • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport