shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Aggregate Tender Rate

 A reduced rate offered to a shipper who tenders two or more class-rated shipments at one time and one place.

team-member-stock-photos

A

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport