shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Sự nhanh nhẹn

Sự linh hoạt trong kinh doanh đề cập đến cách một doanh nghiệp luôn linh hoạt khi thị trường biến động. Do sự biến động của thị trường cao do các biến số khác nhau liên tục thay đổi, rất khó để dự đoán chính xác xu hướng thị trường. Do đó, các doanh nghiệp cần có một số mức độ linh hoạt để đối phó với những gián đoạn như vậy.

Do đó, sự nhanh nhẹn trong kinh doanh là một phương pháp tổ chức kết hợp tính đàn hồi của doanh nghiệp.

Sự nhanh nhẹn đối phó với bất kỳ thay đổi bên trong hoặc bên ngoài bất ngờ nào.

Sự nhanh nhẹn thường đòi hỏi hai điều:

  1. Tốc độ năng động để di chuyển nhanh và đáp ứng với những thay đổi xảy ra trong thị trường hoặc trong tổ chức. Nó đề cập đến tốc độ mà một công ty thích nghi với sự thay đổi.
  2. Sự ổn định hoặc một nền tảng mà tổ chức có thể phụ thuộc vào trong thời gian thay đổi. Điều này đề cập đến xương sống của công ty không thay đổi ngay cả khi các yếu tố khác đang dao động.


Các bước sau đây liên quan đến việc đạt được sự nhanh nhẹn trong kinh doanh:

Thay
  1. đổi văn hóa tổ chức

Điều cần thiết là thiết lập giai điệu của doanh nghiệp theo cách mà tổ chức cho phép nhân viên phạm sai lầm và học hỏi, một tổ chức coi trọng phản hồi hơn, thúc đẩy sự đổi mới và sự khác biệt trong quan điểm. Điều quan trọng là phải có một môi trường làm việc lành mạnh, nơi nhân viên cảm thấy thoải mái đóng góp vào hoạt động của tổ chức. Điều này tạo ra sự linh hoạt hơn trong môi trường làm việc.

• Nh

  1. u cầu về nhiều cách tiếp cận Một

tổ chức cần tiếp cận việc phân phối sản phẩm của mình/bất kỳ sự gián đoạn nào từ nhiều cách tiếp cận; cần phải có một mức độ đàn hồi nhất định trong cách thức hoạt động của tổ chức. Điều này thúc đẩy sự nhanh nhẹn.

‍ Kiểm

  1. tra, thích nghi và hành động Điều

quan trọng là phải hiểu một tình huống và thích nghi với nó trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Nếu một cuộc khủng hoảng bên ngoài đang diễn ra ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, thì tổ chức cần kiểm tra và thích nghi trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào để giải quyết vấn đề. Sẽ không giúp ích gì nếu vội vàng đưa ra quyết định mà không hiểu được cuộc khủng hoảng trước.

‍ Tính

nhất
  1. quán

Tính linh hoạt trong kinh doanh đòi hỏi những nỗ lực nhất quán trong việc định hình các chính sách của một tổ chức, thiết lập các quy tắc cho chức năng của tổ chức và tạo ra một môi trường thân thiện với nhân viên để thúc đẩy sự đổi mới.


Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport