shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Taxi hàng không

Taxi hàng không là một loại máy bay thương mại nhỏ được miễn cho thuê sẽ bay bất cứ nơi nào theo yêu cầu: taxi hàng không được giới hạn ở trọng tải tối đa và sức chứa hành khách trên mỗi máy bay. Chúng hoạt động theo lịch trình hoặc không theo lịch trình và chạy dọc theo các tuyến đường ngắn thường không được phục vụ bởi các hãng hàng không lớn hơn

.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport