shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Chỉ số sự hài lòng của khách hàng Mỹ (ACSI)

ACSI, Chỉ số Hài lòng Khách hàng Hoa Kỳ, là một chỉ số đo lường sự hài lòng của người tiêu dùng hộ gia đình Hoa Kỳ với chất lượng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi cả các công ty nước ngoài và trong nước có thị phần đáng kể tại thị trường Hoa Kỳ. Nó hoạt động như một chỉ số kinh tế đo lường sự hài lòng của người tiêu dùng trên toàn nền kinh tế Hoa Kỳ.

ACSI là một mô hình nguyên nhân và kết quả đo lường các yếu tố thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng ở phía bên trái và kết quả của sự hài lòng của khách hàng ở bên phải. Các câu hỏi đánh giá đánh giá của khách hàng về các yếu tố quyết định của từng tham số. Các tham số này là các thành phần đa biến được đo bằng một số câu hỏi được trọng số trong mô hình

.

‍ Chỉ

số mức độ hài lòng của khách hàng quốc gia này phụ thuộc vào 3 câu hỏi quan trọng trên thang điểm 10 để đạt được sự hài lòng của khách hàng. Các câu hỏi về Chỉ số Hài lòng Khách hàng Hoa Kỳ (ACSI) được phân loại thành Mức độ hài lòng, Mức kỳ vọng và Hiệu suất

.

dụ: các câu hỏi sẽ hỏi:


 1. Bạn hài lòng với sản phẩm/dịch vụ sau như thế nào
 2. ?
 3. Sản phẩm/dịch vụ có đáp ứng mong đợi của bạn không?
 4. Sản phẩm/dịch vụ hoạt động như thế nào so với các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi?

ACSI sau đó cung cấp một công thức để bình thường hóa kết quả đạt được từ những câu hỏi này.

(Sự hài lòng + Kỳ vọng + Hiệu suất - 3)/27 * 100


Lý tưởng nhất, cả ba thông số đều có trọng số khác nhau tùy theo ngành cũng như tiểu bang. Điều này ảnh hưởng đến tính toán điểm hài lòng của khách hàng của Mỹ (ACSI). Tính toán này là mức trung bình được tính bằng cách xem xét các trọng số khác nhau cho từng thông số này và cả các tiêu chuẩn công nghiệp.

Phương pháp được ACSI sử dụng, như đã nói ở trên, dựa trên ba thông số chính: Sự hài lòng, Mức kỳ vọng và Hiệu suất, được trình bày thêm thành phần sau:


 1. Kỳ vọng của khách hàng đánh giá khách hàng mong đợi sản phẩm hoặc dịch vụ là gì và họ thực sự nhận được gì. Những kỳ vọng này có thể được hình thành từ truyền miệng hoặc nghiên cứu thị trường trước đó hoặc niềm tin vào danh tiếng đã được chứng minh trước đây của một tổ chức
 2. .
 3. Chất lượng cảm nhận là một thông số đánh giá trải nghiệm trong quá khứ của khách hàng. Nó phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh của thị trường và liệu khách hàng đã trải nghiệm các sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ cạnh tranh hay không và cũng vào tần suất sử dụng.
 4. Giá trị cảm nhận là tiện ích của sản phẩm hoặc dịch vụ so với chi phí mà khách hàng trả. Giá trị, nói chung, ảnh hưởng đến việc mua hàng đầu tiên nhưng, trong một khoảng thời gian, trở nên ít tác động hơn khi nói đến việc xây dựng và duy trì sự hài lòng của khách hàng
 5. .
 6. Khiếu nại của khách hàng là những khách hàng cảm thấy có một khoảng cách rất lớn giữa những gì họ mong đợi hoặc được hứa và những gì họ đã được giao. Khoảng cách này có thể dẫn đến sự không hài lòng, điều này rất quan trọng để hiểu sự hài lòng của khách hàng vì sự không hài lòng cao hơn cho thấy mức độ hài lòng của khách hàng thấp hơn
 7. .
 • Lòng trung thành của khách hàng được đo lường trên cơ sở khả năng khách hàng mua lại từ cùng một tổ chức và bất kể chi phí liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi tổ chức này.

 • ACSI mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và người tiêu dùng bằng cách đóng vai trò như một chỉ số quốc gia về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ, cũng như một công cụ để đo lường khả năng cạnh tranh của các công ty riêng lẻ, sự hài lòng của người tiêu dùng, mô hình chi tiêu ở các mức thu nhập khác nhau, xu hướng thị trường luôn thay đổi và thị trường có lợi nhuận.


  Các thông tin khác từ Cogoport

  Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

  Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
  Đặt bản demo

  Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

  Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport