shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ (ASQ)

Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ (ASQ) là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận bao gồm 144.000 thành viên quan tâm đến việc cải thiện chất lượng. Được thành lập vào năm 1946, ASQ định nghĩa chất lượng là “tổng thể các tính năng và đặc điểm của một sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên khả năng đáp ứng các nhu cầu nhất định của nó.

Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport