shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Báo cáo trì hoãn dự kiến

Một báo cáo, thường do cả sản xuất và mua hàng phát hành cho chức năng lập kế hoạch vật liệu, liên quan đến các công việc hoặc đơn đặt hàng sẽ không được hoàn thành đúng hạn và giải thích lý do tại sao các công việc hoặc mua hàng bị trì hoãn và khi nào chúng sẽ được hoàn thành. Báo cáo này là một thành phần thiết yếu của hệ thống MRP vòng kín. Nó thường là một báo cáo viết tay

.

Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport