shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Danh sách nhà cung cấp được phê duyệt (AVL)

Danh sách nhà cung cấp được phê duyệt (AVL), còn được gọi là Danh sách nhà cung cấp được phê duyệt (ASL) trong một số giới, là danh sách các nhà cung cấp được chấp thuận để kinh doanh. AVL thường được tạo ra bởi nhân viên mua sắm hoặc tìm nguồn cung ứng và kỹ thuật sử dụng nhiều tiêu chí khác nhau như công nghệ, sự phù hợp chức năng của sản phẩm, sự ổn định tài chính và hiệu suất trong quá khứ của nhà cung cấp

.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport