shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Lắp ráp theo đơn đặt hàng

Lắp ráp theo đơn đặt hàng là một môi trường sản xuất nơi hàng hóa hoặc dịch vụ có thể được lắp ráp sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng. Các thành phần chính (số lượng lớn, bán thành phẩm, trung gian, lắp ráp phụ, chế tạo, mua, đóng gói, v.v.) được sử dụng trong quá trình lắp ráp hoặc hoàn thiện được lên kế hoạch và thường được dự trữ trước đơn đặt hàng của khách hàng. Việc nhận đơn đặt hàng bắt đầu lắp ráp sản phẩm tùy chỉnh. Chiến lược này rất hữu ích khi nhiều sản phẩm cuối cùng có thể được lắp ráp dựa trên việc lựa chọn các tùy chọn và phụ kiện từ các thành phần phổ biến

.

Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport