shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Phân công

Chuyển nhượng đề cập đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu, lợi ích và quyền của lô hàng cho người nhận hàng hoặc người nhận. Điều này được sử dụng thường xuyên nhất liên quan đến vận chuyển đường biển khi “Điều kiện chuyển nhượng” đã được đáp ứng và vận đơn được xác nhận cho người nhận hàng.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport