shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Biên nhận giả định

Biên nhận giả định là nguyên tắc giả định rằng nội dung của lô hàng giống với nội dung được trình bày trên giấy giao hàng hoặc phiếu vận chuyển. Trong trường hợp này, nhân viên vận chuyển và nhận hàng không kiểm tra số lượng giao hàng. Phương pháp này được sử dụng kết hợp với ASN và mã vạch do EDI phân phối để loại bỏ hóa đơn và tạo điều kiện nhận nhanh chóng

.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport