shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Phòng thanh toán bù trừ tự động (ACH)

Một hệ thống thanh toán điện tử trên toàn quốc, được hơn 15.000 tổ chức tài chính sử dụng, thay mặt cho 100.000 tập đoàn và hàng triệu người tiêu dùng ở Hoa Kỳ Hệ thống chuyển tiền được lựa chọn giữa các doanh nghiệp thực hiện thanh toán điện tử cho các nhà cung cấp, nó tiết kiệm và có thể mang thông tin chuyển tiền ở các định dạng dữ liệu tiêu chuẩn, có khả năng xử lý máy tính.

Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport