shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Hàng tồn kho trung bình

Hàng tồn kho trung bình là phép tính được sử dụng để ước tính số lượng hoặc giá trị của một tập hợp hàng hóa hoặc một hàng hóa cụ thể trong hai hoặc nhiều khoảng thời gian cụ thể (còn được gọi là khoảng thời gian lấy mẫu). Lấy ví dụ, mức hàng tồn kho hàng ngày trong khoảng thời gian hai tuần, mức hàng tồn kho hàng giờ trong một ngày, v.v. Hàng tồn kho trung bình trong cùng một tổng khoảng thời gian có thể dao động rộng rãi tùy thuộc vào thời gian lấy mẫu đang được sử dụng

.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport