shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Bến (Vận chuyển)

B@@

ến tàu là thuật ngữ được sử dụng trong các cảng và bến cảng cho một vị trí cụ thể tại một cảng nơi một tàu có thể được neo đậu, thường cho mục đích bốc xếp. Các bến được chỉ định bởi ban quản lý của một cơ sở như cơ quan quản lý cảng hoặc người quản lý bến cảng. Các tàu được chỉ định cho bến bởi các cơ quan này.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport