shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Hệ thống thanh toán đại lý hàng hóa (CASS)

Hệ thống thanh toán đại lý hàng hóa, hay còn được gọi là Hệ thống thanh toán tài khoản hàng hóa (CASS), là một hệ thống được sử dụng để thanh toán các tài khoản/hóa đơn giữa các đại lý hàng hóa được IATA công nhận và các hãng hàng không. Hệ thống cũng mở cho các đại lý không phải IATA, miễn là họ đăng ký làm cộng sự CASS. Nó hoạt động thông qua CassLink, một giải pháp thanh toán điện tử tiên tiến, toàn cầu, hỗ trợ web

.

Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport