shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

lái xe qua

ATA Carnet là một chứng từ hải quan quốc tế được sử dụng để xuất khẩu hoặc nhập khẩu tạm thời miễn thuế hoặc nhập khẩu hàng hóa theo các công ước quốc tế. Nó thực sự là hộ chiếu cho hàng hóa đủ điều kiện ở các quốc gia đăng ký các công ước liên quan mà không phải trả thuế hoặc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa

.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport