shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Vận chuyển trả tiền cho (CPT)

Vận chuyển trả cho (CPT) có nghĩa là người bán giao hàng cho người vận chuyển hoặc người khác do người bán chỉ định tại một địa điểm đã thỏa thuận (nếu bất kỳ nơi nào đó được thỏa thuận giữa các bên) và người bán phải ký hợp đồng và thanh toán các chi phí vận chuyển cần thiết để đưa hàng hóa đến nơi đến đã nêu.


Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport