shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Bãi container (CY)

Xưởng container, còn được gọi tắt là CY, là một khu vực lưu trữ được chỉ định cho các container trong nhà ga hoặc cảng khô trước khi chúng được xếp hoặc dỡ xuống khỏi tàu. CY được sử dụng để sắp xếp các container để xếp hàng lên tàu và để lưu trữ các container đã dỡ hàng cho đến khi chúng được chuyển đến bãi đường sắt, CFS hoặc giao cho

người nhận hàng.


Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport