shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Chi phí và vận chuyển hàng hóa (CFR)

Chi phí và vận chuyển hàng hóa, một thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong các hợp đồng thương mại quốc tế có nghĩa là người bán giao hàng trên tàu hoặc mua hàng hóa đã được giao. Nguy cơ mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa sẽ qua đi khi hàng hóa ở trên tàu. Người bán phải ký hợp đồng và thanh toán các chi phí và cước vận chuyển cần thiết để đưa hàng hóa đến cảng đích đã nêu.


Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport