shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Chi phí, bảo hiểm và vận chuyển hàng hóa (CIF)

Chi phí, Bảo hiểm và Vận chuyển hàng hóa (CIF) có nghĩa là người bán giao hàng trên tàu hoặc mua hàng hóa đã được giao như vậy. Nguy cơ mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa sẽ qua đi khi hàng hóa ở trên tàu. Người bán phải ký hợp đồng và thanh toán các chi phí và cước vận chuyển cần thiết để đưa hàng hóa đến cảng đích đã nêu.


Bên bán cũng ký hợp đồng bảo hiểm chống lại rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa của người mua trong quá trình vận chuyển. Người mua nên lưu ý rằng theo CIF, người bán chỉ được yêu cầu mua bảo hiểm với mức bảo hiểm tối thiểu. Nếu người mua muốn có nhiều bảo hiểm hơn, họ sẽ cần phải đồng ý rõ ràng với người bán hoặc thực hiện các thỏa thuận bảo hiểm bổ sung của riêng mình.


Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport