shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Hệ số điều chỉnh tiền tệ (CAF)

Hệ số điều chỉnh tiền tệ (CAF) là một khoản phí bổ sung được áp dụng bởi các hãng vận chuyển để bù đắp cho biến động tỷ giá hối đoái đối với tỷ giá hối đoái cơ sở. CAF được tính toán trên cơ sở trung bình của tỷ giá hối đoái trong ba tháng trước đó. Nó tăng liên quan trực tiếp đến Đô la Mỹ, giảm giá trị.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport