shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Ex Works (EXW)

Ex Works (đôi khi được thể hiện là EXW hoặc ExWorks) là một thuật ngữ vận chuyển quốc tế được sử dụng rộng rãi hoặc Incoterm. Các điều khoản phân bổ sự phân chia trách nhiệm giữa Người gửi hàng (thường là nhà cung cấp) và Người nhận hàng (thường là người mua) trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ người này sang bên kia

.


Theo các điều khoản vận chuyển của Ex Works, trách nhiệm duy nhất của người bán trong toàn bộ quá trình vận chuyển là đảm bảo rằng hàng hóa họ đang bán được cung cấp để thu thập tại cơ sở của họ.


“Xuất xưởng” có nghĩa là người bán đã giao hàng khi anh ta đặt hàng hóa cho người mua sử dụng tại cơ sở của (người bán) hoặc tại một địa điểm được đặt tên khác (tức là công trình, nhà máy, nhà kho, v.v.). Theo hợp đồng mua bán Ex Works, người bán không cần phải chất hàng lên bất kỳ phương tiện thu gom nào, cũng như không cần phải thông quan hàng hóa để xuất khẩu, nếu áp dụng thông quan đó.


Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport