shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Miễn phí trên tàu (FOB)

Miễn phí trên tàu có nghĩa là người bán giao hàng trên tàu do người mua chỉ định tại cảng vận chuyển được nêu tên hoặc mua hàng hóa đã được giao. Nguy cơ mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa sẽ qua đi khi hàng hóa ở trên tàu và người mua chịu mọi chi phí kể từ thời điểm đó trở đi.


Thuật ngữ “miễn phí” đề cập đến nghĩa vụ của nhà cung cấp trong việc giao hàng đến một địa điểm cụ thể, sau đó được chuyển giao cho người vận chuyển. Nó cũng có nghĩa là nhà cung cấp “miễn phí” trách nhiệm. “Trên tàu” chỉ đơn giản là hàng hóa đang ở trên tàu

.

Như vậy, vận chuyển FOB có nghĩa là nhà cung cấp vẫn giữ quyền sở hữu và trách nhiệm đối với hàng hóa cho đến khi chúng được xếp “lên” một tàu vận chuyển. Khi lên tàu, tất cả trách nhiệm pháp lý chuyển cho người mua.Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport