shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Vận tải hàng hóa liên phương thức

Vận tải hàng hóa liên phương thức bao gồm việc vận chuyển hàng hóa trong container hoặc phương tiện liên phương thức, sử dụng nhiều phương thức vận tải (đường sắt, tàu và xe tải), mà không cần xử lý hàng hóa khi thay đổi phương thức. Điều này ngăn ngừa thiệt hại tiềm ẩn cho hàng hóa trong khi xử lý và giúp cung cấp giao hàng nhanh chóng. Nó là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả hai hoặc nhiều phương thức vận chuyển hàng hóa. Hoặc là sự kết hợp giữa xe tải và đường sắt để vận chuyển hoặc di chuyển hàng hóa từ người gửi hàng đến người nhận hàng. Quá trình liên phương thức thường bắt đầu khi một container được di chuyển bằng xe tải đến ga đường sắt, sau đó quay trở lại một chiếc xe tải để hoàn thành quá trình vận chuyển hàng hóa. Phương thức vận chuyển này cũng làm giảm chi phí vận chuyển vì nó kết hợp hệ thống đường sắt vì nó đòi hỏi ít nhiên liệu hơn bất kỳ loại hình vận tải đường bộ nào khác.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport