shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Trì hoãn

Trì hoãn là sự chậm trễ có mục đích được tạo ra bởi người gửi hàng trong việc cam kết hàng tồn kho cho một lô hàng. Nó còn được gọi là sự khác biệt chậm trễ, là một “chiến lược chuỗi cung ứng thích ứng cho phép các công ty giảm đáng kể hàng tồn kho trong khi cải thiện dịch vụ khách hàng” Khái niệm là trì hoãn điểm cam kết tồn kho trong quá trình thành sản phẩm cuối cùng và do đó, kiểm soát việc sử dụng tài sản hiệu quả trong một môi trường không chắc chắn. Chủ yếu, các chủ hàng sử dụng sự chậm trễ này để hợp nhất vận chuyển hàng hóa thành các lô hàng số lượng lớn/số lượng lớn hơn để họ có thể hưởng lợi từ kinh tế quy mô dưới hình thức chi phí vận chuyển trên mỗi đơn vị thấp hơn.

Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport