shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Vận đơn đường biển

Vận đơn đường biển là bằng chứng về hợp đồng vận chuyển và nhận hàng hóa đang được vận chuyển. Nó được sử dụng khi nhà xuất khẩu quyết định giải phóng quyền sở hữu hàng hóa. Hàng hóa có thể được giao cho người được xác định trong tài liệu để yêu cầu cước vận chuyển. Nó còn được gọi là “Express Release Bill of Lading” hoặc “Stra ight Bill of Lading

”.

‍ V

ận đơn đường biển chỉ đóng một chức năng chứng minh và không đưa ra quyền sở hữu cho hàng hóa (không thể thương lượng). Sau khi lô hàng được tải, nhà xuất khẩu nhận được vận đơn đường biển làm tài liệu tham khảo. Không có tài liệu bổ sung nào được nộp cho người vận chuyển, hàng hóa được giải phóng ngay khi nó ở cảng.


Cần lưu ý rằng vận đơn đường biển được sử dụng khi có mức độ tin cậy cao giữa nhà xuất khẩu và người nhận hàng, hàng hóa sẽ không được giao dịch hoặc bán trong quá trình vận chuyển và hàng hóa được thanh toán bằng hạn mức tín dụng đã được phê duyệt.


Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport