shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Trọng lượng Tare

Trọng lượng tối đa, còn được gọi là trọng lượng không tải, là tổng trọng lượng của máy kéo và rơ moóc khi xe trống. Nó được xác định bằng cách trừ trọng lượng tịnh của hàng hóa khỏi tổng trọng lượng (trọng lượng tải) của container

.


Trọng lượng tare thường được in trên một container liên phương thức để đảm bảo tính toán tổng trọng lượng được tính toán chính xác khi tải thiết bị.


Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport