shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Thời gian quay vòng tàu

Trong vận chuyển đường biển, thời gian diễn ra từ khi tàu đến và khởi hành được gọi là thời gian quay vòng.


Việc tính toán thời gian quay vòng trung bình (ATT) rất dễ hiểu; nó tương ứng với sự chênh lệch trung bình giữa ngày khởi hành và ngày đến của tàu giữa tất cả các tàu container ghé vào một cảng (hoặc quốc gia), thường là trong vòng một tháng hàng hải.


Thời gian quay vòng tàu được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của cảng.


Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport