Báo cáo

Import Trend India 2020

Key Insights from Import Trend Report

A trend analysis of Imports that shows you where the industry is moving. A quick glance at the report will help you understand, imports of commodities that have undergone huge growth and those that have declined over the course of years. You will get to know about the countries that have shown impressive growth in exports to India, which eventually helps you in better decision making for your business. We have also accounted for COVID and the impact it will have on India’s Imports.

Reports you will get

5ef4457507c7db41300148df_Screenshot%20(127).png
Trends in imports from Asian Countries
5ef44592c3af1fd1800508ad_Screenshot%20(128).png
Trends in Import Commodities

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport