Dịch vụ Hỗ trợ tài chính

Bao thanh toán cho Xuất khẩu

Sử dụng Quỹ trong vòng 48 tiếng
Nhận đến 90% giá trị hóa đơn
Vốn lưu động không thế chấp cho các nhà xuất khẩu

Hỗ trợ Xuất khẩu hàng trị giá lên đến 1 triệu đô

Xét duyệt trong vòng 3 ngày

Đăng kí không giấy tờ. Tự điền thông tin hoặc yêu cầu cuộc gọi đăng ki.

Nhậń 95% giá trị hóa đơn, sớm hơn lên đến 90 ngày

Nhận trả trước với hóa đơn bao thanh toán.

Chỉ 0,89% cho một tháng

Lãi xuất lấy từ số dư tài khoản, sau khi Bên mua trả tiền.

Hỗ trợ Tài chính Thương mại để Phát triển Doanh nghiệp của bạn

Mở rộng Vốn hoạt động

Phát triển nhanh hơn, Doanh thu lớn hơn

Tăng tốc của chu kì kho hàng với dòng tiền luân chuyển nhanh hơn.

Chấp nhận và đáp ứng nhiều đơn hàng hơn.

Xử lí Giấy tờ suôn sẻ hơn.

Có lợi cho Bên mua của bạn

Điều khoản Thanh toán Linh hoạt

Cho phép bên mua thanh toán muộn lên đến 90 ngày so với ngày bạn cần tiền trong ngân hàng.

Dòng tiền tốt hơn cho cả 2 bên, mang lại nhiều cơ hội hợp tác.

Số hóa và An toàn

Dễ dàng Sử dụng

Bảng tin và Thông báo để theo dõi thanh toán và dòng tiền.

Có lợi hơn Tín dụng Ngân hàng

Không nợ Tiền sớm nhận trong tài khoản ngân hàng là doanh thu, không phải công nợ trên bảng cân đối kế toán.

Cạnh tranh hơn. Đưa ra các tài khoản thanh toán tốt cho người mua so với đối thủ của bạn.

Di chuyển nhanh hơn. Nhanh chóng bơm thêm vào chu kì dòng tiền và kho hàng, làm nhiều hơn nhưng tốn ít thời gian hơn.

Tìm kiếm Hỗ trợ tài chính Logistics?

Hỗ trợ chi phí Logistics cho bạn

Bạn phụ trách vận chuyển hàng cho khách?

Bạn chỉ cần tạo ấn tượng với khách, việc vận chuyển cứ để Cogoport.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Tìm hiểu cách mà giải pháp chuỗi cung ứng của Cogoport sẽ giúp bạn nắm nhiều bắt cơ hội lớn lao hơn.

Đăng kí

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport