Khám phá Mức giá

Lập kế hoạch và Đặt vận chuyển Với Mức giá và Chi tiết Dịch vụ Minh Bạch.

Xem Mức giá Trực tuyến và Đặt dịch vụ Vận chuyển Khép kín (End-to-End)

Dịch vụ Khép Kín, Mức giá Sẵn Có

Nghiên cứu Mức giá Trực tuyến

Tìm tất cả mức giá FCL, LCL, Hàng không, Vận tải, Vận tải hàng thương mại, Hải quan, …tại một nơi.

Đặt Vận chuyển Khép kín (End-to-End)

Xem tổng chi phí vận chuyển (total landed cost) và đặt vận chuyển chỉ tại 1 nơi.

Chính sách Thanh toán Chậm

Trả sau lên tới 90 ngày

Thể hiện Rõ ràng. Nói không khoản thu “bất ngờ”.

Chi trả những khoản hiện hữu

Giá cả Minh bạch

Thấy rõ tất cả những chi phí thành phần và chi phí chia nhỏ, trước khi bạn đặt dịch vụ

Thấy rõ các chính sách rõ ràng về việc sửa đổi và hủy bỏ trước khi đặt dịch vụ.

Chọn điều khoản thanh toán trong khi đặt vận chuyển

Chất lượng dịch vụ đúng như cam kết

Dịch vụ Minh bạch ở Mọi Bước

Xem TATs trước cho việc xác nhận, giấy tờ và phát hành hàng hóa..

Thể hiện rõ ràng những dịch vụ thực hiện như ngày miễn phí lưu hàng và dịch vụ bổ sung.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Thanh toán Sau?

Trả sau lên đến 90 ngày.

Xem ngày Trả sau

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport