Incoterms

Diễn giải Incoterms

Bước vào thế giới thương mại toàn cầu đồng nghĩa với việc hiểu
được vai trò và trách nhiệm của bạn trong việc nhập khẩu

Incoterm nghĩ là gì?

Incoterms là những nguyên tắc – được đặt ra bởi Phòng Thương mại Quốc tế – địch nghĩa các điều khoản thương mại cho việc mua sản phẩm trên khắp thế giới. Bạn có thể coi nguyên tắc này là ngôn ngữ thương mại – và việc hiểu rõ hơn những nguyên tắc này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa với nhiều bên trên thế giới.

Incoterm bao gồm và không bao gồm điều gì?

Incoterm bao gồm điều gì?

Những nguyên tắc này xác định nghĩa vụ và chi phí giữa bên mua và bên bán

Những nguyên tắc này xác định điểm mà tại đó mà rủi ro của hàng hóa chuyển hóa giữa bên mua và bên bán

Incoterm không bao gồm điều gì?

Những nguyên tắc này không quy định Chuyển nhương quyền sở hữu hay sở hữu tài sản

Những nguyên tắc này không quy định phương thức thanh toán – việc này có thể đàm phán tách riêng.

Những nguyên tắc này không quy định về bảo hiểm – chỉ có 2 incoterms, CIF và CIP đề xuất bảo hiểm là trách nhiệm của người bán

Đâu là những Incoterm phổ biến nhất?

;

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport